STOEIERSKODE

Ek onderneem om my nie aan enige onbehoorlike gedrag of gesindheid skuldig te maak nie;

Om die reëls te gehoorsaam;

Om skoon te stoei sonder om aan enige gevoel van haat of driftigheid toe te gee;

Om my teenstaanders se welsyn in ag te neem;

En om ten alle tye sportmanskap tot die hoogste graad te openbaar.

 

AFRIGTERSKODE

Ek onderneem om my stoeikennis en vernuf ten alle tye onvoorwaardelik te wy

Aan die afrigting en opvoeding van die stoeijeug in ons land.

 

BEAMPTEKODE

Ek onderneem om my pligte en funksies, sonder diskriminasie of begunstiging te aanvaar

En met algehele objektiwiteit en streng volgens die stoeireels, uit te voer.

 

SPANBESTUURDERSKODE

Ek onderneem om verantwoordelik op te tree en om te sien na die gedrag, netheid en dissipline

Van alle spanlede en daarteen te waak  dat die goeie naam van my Klub, Provinsie Of Federasie

Nie in die openbaar deur onsportiewe of wangedrag geskaad word nie.

 

ADMINISTRATIEWE KODE

Gee my die vermoë om eerlik en regverdig my pligte na te kom,

Asook ten alle tye vriendelik en behulpsaam te wees.